Home
O nás
Služby
Referencie
Kontakty


1. Poštová banka a.s.

 • Optimalizácia procesov spojených s fungovaním spracovania platobných dokladov
  Termín realizácie : december 2009 - marec 2010
 • Analýza potreby nového systému správy dát pre externú komunikáciu
  Termín realizácie : marec 2010 - máj 2010

2. DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.

 • Optimalizácia nákladov spojených so zabezpečením spracovania a distribúcie poštových zásielok
  Termín realizácie : jún 2010 - december 2010

3. AXA d.s.s., a.s.

 • Analýza podmienok produkcie a distribúcie zásielok, prieskum trhu.
  Termín realizácie : november 2010 - december 2010

4. Rozhodcovská, arbitrážna a mediačná, a.s.

 • Optimalizácia nákladov na produkciu a distribúciu poštových zásielok
  Termín realizácie : jún 2010 - júl 2010

5. ČSOB a.s.

 • Optimalizácia nákladov spojených so zabezpečením spracovania a distribúcie poštových zásielok, reorganizácia činností centrálnej podateľne.
  Termín realizácie : máj 2012 - december 2013

 

Horná 67, 974 01 Banská Bystrica
info@postcon.sk
© 2009 Postal Consulting. Všetky práva vyhradené.
Created by Soyamedia.